Letní škola inovace 2018

Termín konání
05.07.2018 - 08.07.2018
Celý den

Místo konání
Praha (bude upřesněno, bude upřesněno)

Odkaz na stránku události:
http://skolamujprojekt.cz/letniskola

Příloha:
stáhnout přílohu

Učíte na základní škole a zajímají vás inovativní metody ve vzdělávání?

Slyšeli jste o konceptu Škola Můj Projekt a rádi byste se seznámili s některými jeho prvky, které můžete využít ve výuce i bez práce s celým konceptem?

Přihlaste se na LETNÍ ŠKOLU INOVACE 2018 a vyzkoušejte si během několika dní: práci s klíčovými kompetencemi v Mapách učebního pokroku, jak zapojit do výuky práci s hodnotami a zájmem o okolní svět, jak zajímavě pracovat s výukou v projektech a jak naplňovat individuální potřeby žáků.

Zveme Vás na čtvrtý ročník letního intenzivního kurzu určeného nejen začínajícím učitelům ale všem zájemcům o inovativní vzdělávání a o to, jak učit jinak. Letní škola inovace 2018 vedená autory a lektory vzdělávacího konceptu Škola Můj Projekt se bude konat ve dnech 5. až 8. července 2018 v Praze (místo bude upřesněno). Kromě samotných přednáškových bloků bude jistě čas i na řadu zajímavých setkání, výměnu zkušeností a snad i na odpočinek a nabrání sil a motivace do dalšího školního roku!

Součástí programu budou přednášky na následující témata:

– individuální přístup ve výuce – individuální potřeby žáků a jejich naplňování, pedagogická diagnostika, učební styly žáků a výuka podle učebních stylů, práce se skupinou

– hodnoty ve vzdělávání – proměna školy a cílů vzdělávání v měnícím se světě, role pedagoga v inovativní škole, kompetence učitele, práce s Mapou profesního rozvoje učitele

– plánování a hodnocení výuky – tvorba tematických plánů, vazby mezi vzdělávacím programem a tematickým plánem, slovní hodnocení, principy kriteriálního hodnocení, sebehodnocení i vrstevnického hodnocení

– výuka v projektech – metodika výuky v projektech, jak doprovázet žáka v projektu, práce s Mapou učebního pokroku při řízení projektu, možnost začlenění výuky v projektech do koncepce školy

Lektorský tým:
Andrea Vedralová, Jitka Fořtíková, Tereza Krčmářová, Marek Zelenka

DISKUZE: HODNOTY SOUČASNÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI
Součástí programu letní školy bude i večerní diskuze o významných hodnotách současné české společnosti a tom, jak s nimi pracovat ve škole.

Diskuze se zúčastní:
– novinář a spisovatel Karel Hvížďala
– socioložka a pedagožka Jiřina Šiklová

Cena kurzu je:
6000 Kč (při platbě do konce března)
7000 Kč (při platbě duben-červen)

V ceně kurzu jsou zahrnuté poskytnuté studijní materiály, drobné občerstvení během programu (v ceně není ubytování, individuálně je možné se domluvit na možnosti přespání v Praze).

Více informací o programu letošní letní školy i o minulých ročních najdete na webové stránce www.skolamujprojekt.cz/letniskola

Na této webové stránce se můžete také přihlásit prostřednictvím přihlašovacího formuláře. Počet míst je omezený.

Škola Můj Projekt je unikátní vzdělávací koncept, který je dnes v praxi uplatňován už na dvou školách v ČR. Staví na respektu k jedinečnosti každého dítěte, pracuje s hodnotami se zájmem o okolí každého z nás a snahou jej zlepšovat. Do všeho, co se děje ve škole i kolem ní, přirozeně zapojujeme děti, rodiče i pedagogy. Těm, kdo s konceptem pracují, nabízíme ucelenou podporu v podobě supervize, mentoringu, koučinku a dalších konzultací. Více na www.skolamujprojekt.cz

mapa není k dispozici

Typ akce: Kurz/výcvik