Kurz Metoda hodnotového vzdělávání I.

Termín konání
19.05.2022 - 20.05.2022
9:00 - 17:00

Místo konání
on-line (on-line, on-line)

Odkaz na stránku události:
https://hvcm.cz/

Příloha:
stáhnout přílohu

Tento kurz je v celkové dotaci 16 hodin. První den se zabýváme metodou a jejím praktickým využitím skrze interaktivní sebepoznávací prvky. Vyzkoušíte si konkrétní nástroje metody, které uplatníte při práci s dětmi i dospělými. Základní metodologii můžete s dětmi použít nejen v hodinách hodnotového vzdělávání, ale v kterémkoli předmětu. Druhý den je pak zaměřen na práci s učebnicemi My jsme svět.

Kurzem pomáháme učitelům:
• najít klíč ke zvládnutí inkluzivního prostředí při relativně vysokých počtech žáků ve třídě,
• měnit atmosféru ve třídě i škole a budovat vzájemnou důvěru
• přenést hlavní část práce na žáky samotné tak, aby je bavila a být při hodinách jejich průvodcem,
• dávat dětem možnost měnit svět kolem sebe,
• napomáhat spolupráci a komunikaci s rodiči.

Jeho smyslem je, aby žáci a studenti nalezli vlastní motivaci:
• spolupracovat namísto soutěžit,
• rozvíjet empatii a kritické myšlení,
• porozumět životním hodnotám, sobě i okolí a
• vytvářet vlastní systém hodnot a zdravé vztahy
• zlepšovat své akademické výsledky
Kurz je akreditovaný MŠMT, cena: 2400 Kč. Přihlásit se můžete na stánkách Hodnotového vzdělávání Cyril Mooney: https://hvcm.cz/kurzy/#kurzy.

mapa není k dispozici

Typ akce: Kurz/výcvik