Kurz hodnotového vzdělávání pro učitele

Termín konání
07.02.2020 - 08.02.2020
9:00 - 17:00

Místo konání
Pražské kreativní centrum (Staroměstské nám. 4/1, Praha 1)

Odkaz na stránku události:
http://www.skolacyril.org/2019/12/07/7-8-2-2020-kurz-hodnotoveho-vzdelavani-pro-ucitele-praha/

Tento kurz v celkové dotaci 16 hodin je základem pro používání metody hodnotového vzdělávání a učebnic My jsme svět. První den kurzu se zabývá metodou a jejím praktickým využitím, probíhá interaktivně, se sebepoznávacími prvky. Druhý den se budeme věnovat převážně práci s učebnicemi.
Kurz je vhodný také pro pracovníky nízkoprahových klubů pro děti a mládež, kteří se ho mohou v tomto termínu zúčastnit zdarma.
Akreditováno MŠMT (číslo akreditace MSMT- 7358/2018-3-234), možno využít šablon. Cena kurzu je 2000 Kč/osobu. Více informací a přihlášku naleznete na: www.skolacyril.org

nahrávám mapu....

Typ akce: Kurz/výcvik