Kurz hodnotového vzdělávání pro učitele – metoda a práce s učebnicem

Termín konání
02.11.2018 - 03.11.2018
9:00 - 17:00

Místo konání
ZŠ Rakovského 1, EDISONA (Pejevové, Praha - Modřany)

Odkaz na stránku události:
http://www.skolacyril.org/seminare/pro-zs/

Tento kurz je v celkové dotaci 16 hodin. První den kurzu se zabývá metodou a jejím praktickým využitím, probíhá interaktivně, se sebepoznávacími prvky. Druhý den se budeme věnovat převážně práci s učebnicemi My jsme svět. Učitelé, kteří se poté rozhodnou aplikovat metodu v praxi s použitím učebnic, mohou pokračovat po 6-8 týdnech práce s učebnicemi ve své výuce projektovým dnem s dětmi i v kruhu pedagogů, podpory a supervize podle individuálních potřeb. Tento třetí praktický den pro učitele bude domluven v souladu s potřebami účastníků a možnostmi lektorek na konci kurzu. Akreditováno MŠMT (číslo akreditace MŠMT-1396/2016-1-145).

Kurzem pomáháme učitelům:
• najít klíč ke zvládnutí inkluzivního prostředí při relativně vysokých počtech žáků ve třídě,
• měnit atmosféru ve třídě i škole a budovat vzájemnou důvěru
• přenést hlavní část práce na žáky samotné tak, aby je bavila a být při hodinách jejich průvodcem,
• dávat dětem možnost měnit svět kolem sebe,
• napomáhat spolupráci a komunikaci s rodiči.

Jeho smyslem je, aby žáci a studenti nalezli vlastní motivaci:
• spolupracovat namísto soutěžit,
• rozvíjet empatii a kritické myšlení,
• porozumět životním hodnotám, sobě i okolí a
• vytvářet vlastní systém hodnot a zdravé vztahy
• zlepšovat své akademické výsledky

Metoda Cyril Mooney doplňuje dosavadní didaktické přístupy, nabízí inspiraci a zcela praktické návody. Pomůckou pro práci s dětmi je sada učebnic “My jsme svět” pro základní školy. Metoda je dále využitelná pro střední i mateřské školy.

nahrávám mapu....

Typ akce: Kurz/výcvik