Kulatý stůl SKAV & EDUin: Co mohou změnit studentská hnutí na pedagogických fakultách?

Termín konání
21.04.2016
10:00 - 12:30

Místo konání
ZŠ Vodičkova (Vodičkova 683/22, Praha 1)

Odkaz na stránku události:
http://www.skav.cz/?cat=5

Cílem kulatého stolu je hledat odpovědi na otázky:
• Co považují studenti za smysluplné ze studia učitelství? A jak to vidí
pedagogové?
• Jak vybrat z učiva na pedagogické fakultě to podstatné, jak z teorie, tak praxe?
• Jak dosáhnout požadované změny? A co jí brání?
• Jaký je zájem o změnu z řad studentů a pedagogů? Jak se zapojují?
• Jak dosáhnout toho, aby na pedagogické fakulty chodili ti, kteří opravdu chtějí učit?

Pozvaní účastníci panelové diskuze:
• Tomáš Bederka, zakladatel spolku Agora, akademický senátor, Pedagogická
fakulta UK
• Tomáš Čakloš, předseda spolku Otevřeno, Pedagogická fakulta MU
• Antonín Jančařík, předseda Akademického senátu, Pedagogická fakulta UK
• Martin Kozel, Nadace Depositum Bonum
• Jiří Němec, děkan Pedagogické fakulty MU

Moderuje:
• Bohumil Kartous, EDUin

nahrávám mapu....

Typ akce: Diskusní fórum