Kulatý stůl SKAV a EDUin: Revize RVP. Komu tím prospějeme?

Termín konání
22.02.2018
15:00 - 17:00

Místo konání
Pedagogická fakulta UK, místnost R016 (Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha)

Odkaz na stránku události:
http://www.skav.cz/

Cílem kulatého stolu je hledat
odpovědi na otázky:
• Podle čeho revidovat rámcové vzdělávací programy?
• Jaká je celospolečenská zakázka pro vzdělávání v ČR?
• Jak vzniká, kdo ji definuje?
• Jak to souvisí s revizí RVP?
• Co může přinést strategie ČR 2030?

Potvrzení účastníci panelové diskuze:
• Miroslava Černochová / proděkanka pro zahraniční
vztahy, Pedagogická fakulta UK
• Ondřej Charvát / tajemník Výboru pro vzdělávání
k udržitelnému rozvoji, Úřad vlády ČR
• Olga Kofroňová / vedoucí oddělení pro koncepci
kurikula, kvalitu a hodnocení ve vzdělávání,
Národní ústav pro vzdělávání
• Miloš Rathouský / zástupce ředitelky pro oblast
vzdělávání, Svaz průmyslu a dopravy ČR
• Petra Skalická / členka Výboru pro vzdělávání
k udržitelnému rozvoji, Člověk v tísni

Moderuje:
• Tomáš Feřtek / EDUin

nahrávám mapu....

Typ akce: Diskusní fórum