Kulatý stůl SKAV a EDUin: Předvánoční speciál s těmi, komu je vzdělávání určeno – s žáky. Co si myslí středoškoláci o školách, na nichž se vzdělávají?

Termín konání
10.12.2015
10:00 - 12:30

Místo konání
změna místa konání: Francouzský institut (Štěpánská 644/35, Praha 1)

Odkaz na stránku události:
http://www.skav.cz/

Tentokrát si organizátoři pozvali samotné účastníky vzdělávání – žáky. Oslovili ty, kteří mají zájem se k obsahu a formám vzdělávání, které je jim nabízeno, veřejně vyjadřovat. Založili za tím účelem Středoškolskou unii.

Cílem kulatého stolu je hledat odpovědi na otázky:
• Nakolik jsou spokojeni s tím, co a jak se na školách učí?
• Učí se to, co považují za důležité pro život, ve škole? Nebo jinde?
• Do jaké míry mají možnost podílet se na svém vlastním vzdělávání a do jaké míry by ji mít měli?
• Jak si představují rozvoj inovativní výuky a demokratických principů ve
vzdělávání?
• Jak vnímají roli učitele?
• Jak by měla podle nich vypadat škola pro 21. století?

Pozvaní zástupci Středoškolské unie:
• David Bouz, 18 let
• Michaela Kašparová, 17 let
• Anahita Mesbahi, 19 let
• Jiří Palounek, 17 let
• Simona Zajíčková, 18 let

Moderuje:
• Tomáš Feřtek, EDUin

nahrávám mapu....

Typ akce: Diskusní fórum