Kulatý stůl SKAV a EDUin: Je škola bezpečné prostředí pro reflexi dění ve společnosti?

Termín konání
18.02.2016
10:00 - 12:30

Místo konání
ZŠ Vodičkova 22 (Vodičkova 22, Praha 1)

Odkaz na stránku události:
http://www.skav.cz/

Cílem kulatého stolu je hledat odpovědi na otázky:
• Straší děti více matematika, nebo uprchlické téma?
• Patří aktuální celospolečenské otázky do výuky? K čemu to má vést?
• Jak naplňovat průřezové téma RVP Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech?
• A jak je to s pedagogickou autonomií školy?

Pozvaní účastníci panelové diskuze:
• Andrea Baumannová, učitelka, Gymnázium a Obchodní akademie, Hodonín
• Jaroslav Jirásko, ředitel ZŠ K. V. Raise, Lázně Bělohrad, zástupce Asociace
ředitelů ZŠ
• Salim Murad, politolog, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity
• Michal Musil, ředitel Gymnázia J. Palacha, místopředseda Sdružení soukromých
škol Čech, Moravy a Slezska
• Jiří Raiterman, garant vzdělávacích programů, Centrum současného umění
DOX
• Michal Řezáč, předseda Občankáři.cz

Moderuje:
• Bohumil Kartous, EDUin

FB stránky akce: https://www.facebook.com/events/610681352414263/

nahrávám mapu....

Typ akce: Diskusní fórum