Kulatý stůl SKAV a EDUin: Je potřeba dnes měnit Rámcový vzdělávací program pro základní školy?

Termín konání
23.05.2017
10:00 - 12:00

Místo konání
ZŠ Vodičkova 22 (Vodičkova 683/22, Praha 1)

Odkaz na stránku události:
http://www.skav.cz/

Příloha:
stáhnout přílohu

Cílem kulatého stolu je hledat odpovědi na otázky:
• K čemu má kurikulum v systému sloužit?
• Jak se má změnit, aby to pomáhalo učení dětí?
• Co by mělo v RVP zůstat zachováno v současné podobě? A proč?
• Co se ve stávajícím kurikulu naopak neosvědčilo?
• Jak by měla probíhat jeho revize? A jak se to děje ve skutečnosti?
• Co bude změna kurikula obnášet pro školy? Co je potřeba, aby po revizi
následovalo?

Pozvaní účastníci panelové diskuze:
• Iva Cichoňová, ředitelka, ZŠ Angel, Praha 12
• Olga Doležalová, učitelka, Společnost Montessori ČR, SKAV
• Daniela Růžičková, garantka ICT a Člověk a svět práce, Národní ústav pro
vzdělávání
• Karel Tomek, metodik, Národní ústav pro vzdělávání
• Jan Tupý, spoluautor koncepce RVP ZV

Moderuje:
• Zdeněk Slejška, EDUin

nahrávám mapu....

Typ akce: Diskusní fórum