Kulatý stůl SKAV a EDUin: Co přispěje k bezpečnému klimatu ve školách?

Termín konání
24.11.2016
10:00 - 12:00

Místo konání
ZŠ Vodičkova 22 (Vodičkova 683/22, Praha 1)

Odkaz na stránku události:
https://www.facebook.com/events/1040731182704446/

Cílem kulatého stolu je hledat odpovědi na otázky:
• Co se děje ve školách, že je potřeba se věnovat více tématu bezpečí?
• Kdo se čeho ve škole bojí? A proč?
• Jak si představujeme bezpečné klima ve škole?
• Co považujeme za vhodná opatření, která podpoří bezpečné klima ve školách?

Pozvaní účastníci panelové diskuze:
• Karel Dvořák, ředitel SOU Ohradní, Praha 4, předseda Sdružení učňovských
zařízení ČR
• Lucie Hermánková, lektorka programu Minimalizace šikany, vedoucí služeb,
Linka pro rodinu a školu
• Martin Procházka, ředitel Pražského inspektorátu, ČŠI
• Libuše Slavíková, ředitelka ZŠ Zahradní, Chomutov
• Soňa Tomková, metodička prevence, ZŠ a MŠ Praha – Vinoř
• Zástupce Školských odborů – v jednání

Moderuje:
• Tomáš Feřtek, EDUin

nahrávám mapu....

Typ akce: Diskusní fórum