Kulaté stoly k cílům střešního strategického rámce Česká republika 2030

Termín konání
07.06.2016
16:00 - 19:00

Místo konání
budova ČSVTS (Novotného lávka 5, Praha 1 )

Společnost pro trvale udržitelný život ve spolupráci s Platformou udržitelného rozvoje a dalšími nevládními organizacemi a jejich platformami si Vás dovoluje pozvat na kulaté stoly, které pořádá dne 7.6. 2016 od 16. do 19. hodiny v budově ČSVTS Na Novotného lávce 5, Praha 1. Kulaté stoly se budou zabývat cíli v jednotlivých klíčových oblastech připravovaného střešního strategického rámce Česká republika 2030 z hlediska nevládních organizací. K diskuzi u kulatých stolů využijeme zatímní návrhy cílů připravených v rámci oficiálního zpracování materiálu (viz přílohu poslanou zvlášť). Jako důležitý podklad bude využit materiál několika platforem nevládních organizací “Česko, měj se k světu“ (viz http://mejseksvetu.cz/). Výsledné návrhy cílů budou nabídnuty Úřadu vlády k využití při přípravě tohoto strategického rámce. Tyto kulaté stoly jsou poslední příležitostí pro nevládní organizace k vyjádření jejich priorit před sestavením návrhu strategického rámce ČR 2030, neboť o rámci už bude jednat Rada vlády pro udržitelný rozvoj dne 28.6. Pak bude ještě příležitost účastnit se elektronického připomínkování v létě, při kterém však šance podstatnějšího ovlivnění materiálu budou již daleko nižší.

Program:
– Záměr strategického rámce ČR 2030 ( byl pozván Vladimír Špidla, šéfporadce premiéra)
– Informace o tom, kam zatím dospěla příprava strategického rámce ČR 2030 a o programu celé aktivity ( byl pozván Vojtěch Černý, Agora CE a koordinátor participace při přípravě ČR 2030)
– Informace o dalším postupu přípravy strategického rámce ČR 2030 a o spolupráci ÚV ČR s NNO na jeho přípravě, včetně jak bude naloženo s výstupy těchto kulatých stolů (Anna Kárníková, Úřad vlády ČR)
– Informace o materiálu platforem nevládních organizací Měj se k světu a jeho desatera (Petr Lebeda, Glopolis)
– Organizační informace k práci kulatých stolů ( Pavel Šremer, STUŽ a PUR)
– Kulaté stoly k cílům strategického materiálu ČR 2030:
1. stůl: Vzdělání
2. stůl: Životní prostředí – krajina, ekosystémy
3. stůl: Inovativní ekonomika, technické životní prostředí,
energetika, bezpečnost
4. stůl: Soudržná a rozmanitá společnost/nediskriminace
5. stůl: Spolupráce se světem
6. stůl: Svobodná, demokratická a dobře spravovaná společnost
(včetně udržitelného vládnutí a udržitelného rozvoje
sídel)
– Diskuse k cílům, navrženým jednotlivými kulatými stoly
– Závěr – vyznačení nejdůležitějších cílů

Zveme srdečně kolegyně a kolegy z nevládek k společné práci u kulatých stolů při určování nejdůležitějších cílů pro Českou republiku a prosíme Vás o šíření této pozvánky.
Ing. Petr Lebeda, Ing. Jiří Dlouhý,
Koordinátor Měj se k světu předseda STUŽ

Příloha:

VIZE MĚJ SE K SVĚTU: DESET PRŮŘEZOVÝCH BODŮ

1. Otevřená společnost. Rádi bychom viděli společnost, která kriticky přemýšlí a přitom je otevřená různým identitám, názorům a přístupům k životu, a společnost, která vnímá globální rozměr svého počínání.

2. Chuť k inovacím. Česká společnost v globálním světě uspěje, jenom pokud bude chtít, aby patřila mezi první v nových nápadech, technologiích i sociálních inovacích. Vycházejme z vědeckých poznatků a nebojme se změn.

3. Účast na rozhodování. Chceme, aby stát, kraje a obce otevřely své rozhodování občanům, přizývaly je k němu, rozvíjely veřejný prostor a učily platnému občanství.

4. Slušná správa věcí veřejných. Stát jsme my. On, kraje i obce musí sloužit svým občanům; proto považujeme za potřebnou jejich slušnou i průhlednou správu a také pulsující veřejný život.

5. Hospodářství pro kvalitu života. Hospodářství by nemělo být podřízeno pouze růstu, profitu a trhu; důležité jsou také zdraví a další veřejné služby, bezpečné prostředí pro život nebo naše vzájemná pospolitost.

6. Příroda a kultura. Pro naši zemi je důležité, abychom pečovali o svoji přírodu i krajinu, chránili své památky a pěstovali kulturu v jejích rozmanitých podobách.

7. Důvěra a propojená společnost. Pro demokracii i prosperitu je zásadní, abychom společnost nerozdělovali a aby lidé necítili bezmoc a nedůvěru vůči státu, mocným či sobě navzájem.

8. Spolupráce a podpora. Chceme, aby česká společnost uměla podpořit lidi v nouzi, ať už žijí vedle nás, nebo v chudých zemích, na cestě k samostatnosti. Aby se zastávala utlačovaných a neškodila za našimi hranicemi.

9. Myslet dopředu. Naše země musí myslet na zítřek – a proto chtít dlouhodobě kvalitní vzdělávání, podporovat nedoceněnou práci, posilovat odolnou, šetrnou ekonomiku a lokální soběstačnost.

10. V jádru Evropy. Místo pro naši zemi vidíme mezi svobodnými, spořádanými a demokratickými státy, především v Evropské unii; v civilizaci, kde se rozhoduje podle práva, hlasováním a moc vlády je vždy omezená.

nahrávám mapu....

Typ akce: Diskusní fórum