Konference Vzdělávání pro život odpovědný k lidem a přírodě

Termín konání
18.09.2019
9:00 - 18:30

Místo konání
Pedagogická fakulta UHK, přednášková místnost A6 (Hradecká 1227/4, Hradec Králové)

Odkaz na stránku události:
http://www.lipka.cz/civis-konference?fbclid=IwAR2GfL8Sa6FLXQZgT3F47ewsuYpG0YhPo4hlq5EptbORbaAnIlbwF2tFwSc

Odpovědné chování k přírodě a lidem je takové chování, při němž člověk samostatně i ve spolupráci s druhými činí vědomá
rozhodnutí, usilující o zlepšení kvality životního prostředí a kvality života na místní i globální úrovni. Vzdělávání zaměřené na odpovědné jednání k přírodě a lidem pomáhá žákům stát se aktivními občany.

Cílem konference je pojmenovat účinné výukové strategie, které rozvíjí odpovědné jednání, a navrhnout způsoby, jak překonat bariéry bránící jejich zapojení do vzdělávání. Otevíráme fórum klíčových aktérů – odborníků a zástupců institucí, které ovlivňují obsah a kvalitu vzdělávání. Jedině v plénu aktérů ze všech oblastí vzdělávacího systému se podaří najít účinná řešení pro potřebné změny.

Kontaktní osoba:

Jiří Vorlíček, E: jiri.vorlicek(at)lipka.cz, T: 543 420 820, 736 473 730

nahrávám mapu....

Typ akce: Konference