Konference: Úspěch pro každého žáka 2020. Společně to zvládneme – PŘELOŽENA Z 21. 4. NA 3. 11. 2020

Termín konání
03.11.2020
Celý den

Místo konání
DOX+ (Poupětova 3, Praha 7)

Odkaz na stránku události:
https://ucimekvalitne.cz/2020/

AKTUALIZACE (25. 3. 2020)

Konferenci přesouváme na 3. listopadu 2020

Pokud se bude situace dobře vyvíjet, konference by se konala 3. listopadu 2020 opět v DOX+ v Praze. Svou účast na podzim prozatím potvrdili oba naši zahraniční řečníci.

Předběžně si proto můžete tento termín zaznamenat do svých diářů. Podle vývoje situace ho ještě v nadcházejících měsících potvrdíme.

Aktuální informace
– na webu konference: https://ucimekvalitne.cz
– na facebookové události: https://www.facebook.com/events/577073813105597
____________________________________________________________________________________

AKTUALIZACE (12. 3. 2020)

Milé dámy, milí pánové,

vzhledem ke stávající pandemické situaci v šíření viru COVID-19 zastavujeme registraci na konferenci Úspěch pro každého žáka 2020. Situace se mění každým okamžikem, nicméně už teď je jasné, že konference v DOX+ neproběhne v původně plánovaném formátu.

O setkání s řečníky, které se nám podařilo na naši konferenci pozvat, vás nechceme připravit. V této chvíli proto zvažujeme a vymýšlíme alternativy – přesun termínu, možný stream, online diskuzní workshopy apod. V dalších týdnech vás budeme na stránkách konference i na facebookových stránkách iniciativy informovat o dalších našich krocích.

V každém případě, všechny přijaté registrace budou v nadcházejících dnech zrušeny a platby za vstupenky vráceny.

Případný nový formát setkání s řečníky si pak vyžádá samostatnou registraci.

Záleží nám na vás i na vašich blízkých, proto postupujeme obezřetně. Přejeme vám plné zdraví a věříme, že se nám podaří nákazu společným zodpovědným přístupem zmírnit.

____________________________________________________________________________________

Vážené dámy, vážení pánové,

21. dubna 2020 se sejdeme na dalším ročníku konference Úspěch pro každého žáka.

“Společně to zvládneme” je mottem tohoto ročníku, protože věříme, že společnými silami dokážeme řešit výzvy, se kterými se vzdělávací systém v ČR v současnosti potýká. Přijedou hosté z ČR i ze zahraničí. Potkáte se s lidmi, kteří ovlivňují vzdělávací politiku na různých úrovních systému.

Čeho chceme v tomto ročníku docílit?
* Diskutovat principy Partnerství pro vzdělávání 2030+ a jak tuto kulturu rozvíjet v ČR.
* Sdílet příklady dobré praxe, které se osvědčily při naplňování cílů Strategie 2020 v regionech.
* Společně přemýšlet o středním článku vedení škol, který dokáže
zlepšovat učení dětí a snižovat nerovnosti.

A vzhledem k tomu, že příznivců naší vize je stále víc, stěhujeme konferenci do větších prostor DOX+, abychom mohli uvítat až 500 z vás.

Registrace: od 2. 3. 2020 na webu konference www.ucimekvalitne.cz.

Těšíme se na vás!

Tým iniciativy Úspěch pro každého žáka
www.ucimekvalitne.cz
www.uspechzaka.cz

POŘADATEL
Iniciativa úspěch pro každého žáka
Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s.

PARTNEŘI
Pomáháme školám k úspěchu o. p. s.
Centrum současného umění DOX
Nadace České spořitelny
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
EDUin, o. p. s.
Velvyslanectví Finska, Praha

ZÁŠTITY
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Informační centrum OSN v Praze

VÍCE KE KONFERENCI:
Konference Úspěch pro každého žáka se zabývá aktuálními tématy vzdělávací politiky, proto také letošní ročník reaguje na přípravu Strategie vzdělávací politiky 2030+ a jejími cíli je diskutovat o tom, jak prohloubit partnerskou spolupráci ve vzdělávání a jak porozumět tomu, co by mohl přinést do vzdělávacího systému střední článek, o kterém se začala v souvislosti s přípravou Strategie 2030+ vést diskuze. Za tímto účelem jsme na konferenci pozvali přední světové odborníky na tuto problematiku, a to generálního ředitele finské Národní agentury pro vzdělávání, Olli-Pekku Heinonena. Národní agentura je Finsku institucí, která sehrává významnou koordinační a podpůrnou roli ve vzdělávání a jezdí se tam inspirovat odborníci z celého světa. Olli-Pekka Heinonen je také bývalým finským ministrem školství (v letech 1994-1999).

Druhým významných řečníkem bude Andrew Hargreaves, který patří mezi největší světové odborníky na téma „střední článek vedení ve vzdělávání“. a konzultuje v tomto směru vládám po celém světě. Je profesorem na Lynch School of Education v Boston College, a působí jako hostující profesor na Univerzitách v Otawě, Hongkongu a Stavangeru. Od roku 2012 do roku 2018 vedl výzkum nejúspěšnějších školských obvodů v kanadském Ontariu. Je autorem konceptu „Leading from the middle“, který ukazuje, že největší dopad na učení dětí a wellbeing mají ty obvody, které mají dostatek autonomie, zdrojů a odborných kapacit pro vedení ředitelů škol a učitelů. A je také spoluautorem konceptu „collaborative professionalism“, který ukazuje, jaké typy spolupráce učitelů jsou efektivní a vedou k lepším vzdělávacím výsledkům dětí. Úzce spolupracuje s profesorem Michaelem Fullanem, který je největším světovým lídrem celosystémových změn vzdělávacích systémů. A společně s Kenem Robinsonem, Pasi Sahlbergem založil The Atlantic Rim Collaborative spojující 9 zemí, které chtějí „společně rozvíjet hodnoty rovnosti, excelence, wellbeingu, inkluze a lidských práv pro všechny žáky v kvalitních a profesionálně vedených systémech“. Vystoupení řečníků budou reflektovány českými odborníky ve vzdělávání a konference by měla podpořit to, že jsme v ČR schopni učit se hledat účinná řešení na existující problémy ve vzdělávání a efektivně na nich spolupracovat.

nahrávám mapu....

Typ akce: Konference