Konference Logopedická péče ve školce a škole

Termín konání
07.04.2022
9:00 - 15:00

Místo konání
Online - aplikace ZOOM (-, .)

Odkaz na stránku události:
http://www.pasparta.cz/e-shop/seminare-konference/logopedicka-pece-ve-skolce-a-skole

Možnosti podpory rozvoje jazyka, řeči a komunikace v mateřské a základní škole…

Jaké jsou aktuální možnosti logopedické péče v kontextu českého školství v mateřských a základních školách? Jaká témata z oblasti rozvoje jazyka, řeči a komunikace pedagogy nejvíce trápí? Jak pracovat s vybranými skupinami žáků? Odpovědi na tyto otázky Vám přinese tato konference.

Díky jednotlivým přednáškám získáte přehled o možnostech podpory dětí a žáků v oblasti logopedie v MŠ a ZŠ. Dozvíte se praktické tipy a doporučení, jak podpořit rozvoj jazyka, řeči a komunikace u neverbálních dětí a žáků, u bilingvních dětí a žáků i u dětí a žáků s vývojovou dysfázií.

Konference je určena pro pedagogy MŠ, pedagogy 1. stupně ZŠ, školní speciální pedagogy, asistenty pedagoga i pro rodiče.

mapa není k dispozici

Typ akce: Konference