Konference Architektura dětem: PARTICIPACE DĚTÍ A MLÁDEŽE

Termín konání
24.10.2019 - 25.10.2019
Celý den

Místo konání
CAMP a Fakulta architektury, ČVUT, Praha (Praha, Praha)

Odkaz na stránku události:
http://www.architekturadetem.cz/

Ať už se jedná o náměstí, park, ulici, předprostor školy, školní zahradu či hřiště,
děti by měly být součástí procesu navrhování. Jsou totiž největšími odborníky na
hru a vědí, jak trávit svůj volný čas. Participace patří mezi základní občanská práva
demokratické společnosti.

„Nikdy nejste moc malí na to, abyste mohli něco změnit.“
Greta Thunberg

O konferenci
Participace patří mezi základní občanská práva demokratické společnosti. Aby byl potenciál participace naplněn, je třeba k ní přistupovat odborně a komplexně. Konference umožní vyslechnout názory odborníků na téma (sociologů a psychologů zabývajících se dětmi) i příklady dobré praxe (spolupráce škol, rodin a městské samosprávy). Bude možné zapojit se do diskuze o tom, jak umožnit dětem spolurozhodovat o světě, ve kterém žijí.
Téma konference přímo navazuje na mezinárodní Úmluvu o právech dítěte (1989), podle které mají děti právo svobodně vyjadřovat své názory, právo být vyslyšeny a aktivně se účastnit procesů, týkajících se otázek a záležitostí, které přímo ovlivňují jejich životy.

Cíl konference
Řečníci se budou zabývat možnostmi širšího zapojení dětí a komunit do plánování. Na konferenci bude možné si vyslechnout názory odborníků i příklady dobré praxe a zapojit se do diskuze o tom, jak umožnit dětem spolurozhodovat o světě, ve kterém žijí.

Naše vize budoucnosti
Děti by měly být rovnocennými partnery v tom, jak vytvářet prostředí tak, aby jim co nejlépe sloužilo. Prostředí, které vyhovuje dětem, vyhovuje i ostatním uživatelům. Prostory navržené na míru pro dané místo a s ohledem na potřeby svých obyvatel tak plně rozvinou svůj potenciál.

Více na: http://www.architekturadetem.cz/

nahrávám mapu....

Typ akce: Konference