JOBí metodický kurz aneb Jak zvyšovat svůj pedagogický dopad na učení žáků a studentů!

Termín konání
01.04.2019 - 06.06.2019
0:00

Místo konání
Hospital Kuks (Kuks 81, Kuks)

Odkaz na stránku události:
http://kvs.jobos.cz/novinky/metodicky-kurz-i-jaro-2019

Kurz je určen mentorům, lektorům, učitelům ZŠ, SŠ, metodikům, vedoucím pracovníkům, rodičům dětí na domácí škole, prostě všem, kdo učí jiné.

Cílem kurzu „Zvyšujeme dopad na vzdělávací výsledky našich žáků a studentů – metodický kurz I.“ je:

rozšířit portfolio vyučovacích metod, které účastník zná a především aktivně využívá ve své praxi,
vybírat metody vzhledem ke vzdělávacím záměrům a cílům,
s využitím důkazů o učení žáků vyhodnocovat dopad výuky na učení žáků a studentů.

Kurz slouží jako rozšíření mentorského kurzu pro zvyšování pedagogických dovedností mentora, je možné ho však absolvovat i bez návaznosti na mentorský kurz.

Na kurzu získáte nebo si prohloubíte:

dovednosti pro plánování efektivní vyučovací hodiny v konstruktivistickém modelu,
příležitost přijímat a nabízet zpětnou vazbu na přípravu hodiny především z pohledu práce s důkazy o učení a rozpoznávání kvality žákova výkonu,
inspiraci o různých přístupech k plánování vyučovací hodiny,
dovednost nahlížet na výuku optikou různých žáků,
sady popisu základních dovedností (pro diskusi, práci s textem, řešení problémů aj.) pro formulování učebních cílů a jejich ověřování,
dovednosti klást reflektivní otázky ve výuce,
ucelený přehled o metodách aktivního učení v oblastech diskusních metod a technik, technik práce s textem, řešení problému a objevování, metody hraní rolí a simulací.

Rozsah kurzu:

Jedná se o 5 vzdělávacích dnů po 8 hodinách. Celý kurz 40 hodin.

Součástí kurzu (nad rámec 40 hodin) je také plnění “domácích tréninků”, ve kterých se trénují dovednosti probírané v kurzu.

K získání osvědčení o absolvování kurzu je potřeba minimálně 80% účasti na vzdělávacích dnech.

Připravujeme již navazující Metodický kurz II. v rozsahu 40 hodin.

Termíny a místa konání kurzu:

pondělí a úterý 1. a 2. dubna 2019 (pobytová část na Kuksu)

čtvrtek 25. dubna 2019 (Hradec Králové)

středa 15. května 2019 (Hradec Králové)

čtvrtek 6. června 2019 (Hradec Králové)

Cena kurzu: 9.500,- Kč

Je možné čerpat Šablony.

V ceně kurzu je zahrnuto ubytování a plná penze v Hospitalu Kuks. Stravovat se budeme v místní Hospodě na Sýpce.

Ubytování je ve dvojlůžkových pokojích.

V ostatních vzdělávacích dnech je pro Vás v čase přestávek připravena káva, čaj a drobné občerstvení. Oběd si zajišťují účastníci sami.

Lektoři kurzu:

Mgr. Zdeněk Dlabola

Působil v základním školství jako učitel a ředitel. Podílel se na vzniku a realizaci dlouhodobých vzdělávacích projektů pro celé pedagogické týmy a na vytváření metodik a e-learningových kurzů pro učitele prvního i druhého stupně ZŠ. V současné době pracuje jako lektor, mentor a ředitel Sekce vzdělávání ve školství JOB – spolek pro inovace, dále jako mentor a člen realizačního týmu projektu Učitel naživo, odborný garant projektu Učit (se) spolu na Univerzitě Hradec Králové a také jako odborný garant v projektu Growth mindset pro podporu učitelů při zavádění formativního hodnocení. Dlouhodobě se věnuje tématům zavádění inovací do vzdělávání – metody aktivního učení, čtenářství a tvůrčí psaní, formativní hodnocení, plánování výuky, projektové vyučování, reflexe pedagogické práce, podpora celých pedagogických týmů a jejich rozvoj, podpora rozvoje studentských praxí apod.

Mgr. Petra Keprtová

Je učitelkou na ZŠ Mozaika v Rychnově nad Kněžnou a zároveň lektorkou, mentorkou, metodičkou a koordinátorkou dílčích projektů v JOB ‒ spolku pro inovace a Step by Step ČR.

nahrávám mapu....

Typ akce: Diskusní fórum