Jak učit matematice žáky ve věku 10–16 let

Termín konání
14.10.2021 - 16.10.2021
13:00

Místo konání
Ústí nad Labem (., .)

Odkaz na stránku události:
https://jum.ujep.cz/

Vážená kolegyně, vážený kolego,

srdečně Vás zveme na celostátní konferenci učitelů JAK UČIT MATEMATICE ŽÁKY VE VĚKU 10–16 LET, která se bude konat ve dnech 14.–16. 10. 2021. Konferenci pořádá SUMA JČMF ve spolupráci s UJEP v Ústí nad Labem, kam se konference po mnoha letech konání v Litomyšli přesouvá.

Zaměření tohoto ročníku konference bude Matematika jako prostředek porozumění světu.

Na konferenci budeme diskutovat o mezipředmětových vztazích, projektovém vyučování, aplikacích matematiky a nosných pojmech a idejích ve výuce matematiky pro žáky ve věku 10–16 let. Část konference bude věnována i specifikům distanční výuky, a to se zaměřením na příklady dobré praxe. Stranou pozornosti nezůstanou ani další témata spjatá s výukou matematiky, která účastníci nabídnou.

Organizátoři zažádali o akreditaci konference jako akce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Za programový výbor
doc. PaedDr. Petr Eisenmann, CSc.

mapa není k dispozici

Typ akce: Konference