Jak mohou produkty projektu PPUČ pomoci v rozvoji matematické gramotnosti při výuce

Termín konání
08.10.2021
9:00 - 10:30

Místo konání
NPI ČR Liberec (Masarykova 28, Liberec)

Odkaz na stránku události:
https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/11095-jak-mohou-produkty-projektu-ppuc-pomoci-v-rozvoji-matematicke-gramotnosti-pri-vyuce?search=ppu%C4%8D&filter_finished=0&program_code=

Workshop bude věnován výstupům končícího projektu NPI Podpora práce učitelů, který se mimo jiné věnoval i rozvoji matematické gramotnosti dětí a žáků v předškolním a základním vzdělávání. Nejprve si řekneme, jaký je rozdíl mezi matematikou a matematickou gramotností. Ukážeme si, že rozvíjet matematickou gramotnost nemusí jen učitel matematiky. Zkusíme si některé aktivity, které lze použít hned druhý den ve třídě s žáky. A v neposlední řadě si představíme inspirativní materiály, které pomohou se zapojením matematické gramotnosti při plánování výuky.

mapa není k dispozici

Typ akce: Workshop