Hodnotové vzdělávání – metoda a práce s učebnicemi

Termín konání
08.03.2019 - 09.03.2019
9:00 - 17:00

Místo konání
Praha (nám. Na Santince 2440/5, 160 00Praha 6)

Odkaz na stránku události:
http://www.skolacyril.org/

Představení metody a jejího využití v praxi, interaktivně, se sebepoznávacími prvky, práce s učebnicí. Jak budovat důvěru, vnitřní motivaci a otvírat důležitá témata životních hodnot. Provázanost s akademickou prací žáků a řešením náročných situací. Učitelé, kteří se poté rozhodnou aplikovat metodu v praxi s použitím učebnic My jsme svět mohou ve své výuce využít možnosti společné práce s lektory přímo ve své škole, se svými žáky i v kruhu svých pedagogických kolegů. Tento třetí praktický den pro učitele bude domluven v souladu s potřebami účastníků a možnostmi lektorek na konci kurzu. Více na www.skolacyril.org.

nahrávám mapu....

Typ akce: Seminář