Hodnotové vzdělávání a internetová bezpečnost

Termín konání
21.04.2021
14:00 - 18:30

Místo konání
on-line (on-line, on-line)

Odkaz na stránku události:
https://hvcm.cz/home-2/#kurzy

16 hodinový ONLINE kurz je rozdělen do 3 dnů. Termíny setkání jsou: 21. 4., 28. 4. a 5. 5., vždy od 14 do 18:30 h. Kurz je akreditovaný MŠMT, cena je 2400 Kč. Přihlásit se můžete na stránkách Hodnotového vzdělávání Cyril Mooney: https://hvcm.cz/
Jak souvisí virtuální svět s hodnotami? Odpověď budeme hledat společně v tomto kurzu. Účastníci se seznámí s nástroji, jak zvládat úskalí vyplývající z užívání technologií a pobytu ve virtuálním prostředí, aby mu lépe rozuměli a dokázali chránit sebe i své žáky před jeho nežádoucími vlivy.
Pohyb v online prostředí nás ovlivňuje a přenáší se do běžného života, aniž bychom si toho byli vědomi. Abychom dohlédli důsledky našeho jednání, potřebujeme pravidlům i nástrahám digitálního světa rozumět. Tento kurz dá nahlédnout do fungování online prostředí a seznámí účastníky s konkrétními způsoby, jak se v něm bezpečně a zodpovědně pohybovat.

mapa není k dispozici

Typ akce: Kurz/výcvik