Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách

Termín konání
12.11.2018 - 13.11.2018
Celý den

Místo konání
Kongresový hotel Jezerka (Ústupky 278, Seč - Ústupky)

Odkaz na stránku události:
https://www.nidv.cz/konference-a-vyznamne-akce-nidv/313-konference-2018/digitalni-technologie-ve-vyuce-prakticke-vyuziti-ve-skolach

Příloha:
stáhnout přílohu

Konference pro vedoucí pracovníky škol, ICT koordinátory, pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ a SŠ, která je zaměřena na inovativní metody a formy práce se zapojením digitálních technologií ve výuce. Konference bude obsahovat plenární část s obecnými tématy využití digitálních technologií ve školách a velké množství praktických workshopů zaměřených na metodiky a konkrétní využití digitálních technologií přímo ve vyučovací hodině. Možná témata konference: autorské právo a tvorba digitálních učebních materiálů, nové metody interaktivní výuky, využití mobilních technologií ve výuce, vhodné internetové zdroje, využití cloudu ve škole, role managementu škol a zřizovatelů při zavádění ICT ve škole, poznatky a praktické zkušenosti s nasazením interaktivního SW do výuky s důrazem na zapojení žáků, technologické nástroje ve výuce jednotlivých předmětů a environmentálního výzkumu s ohledem na jednotlivé stupně škol, robotické stavebnice, využití digitálních technologií ve výuce na zahraničních školách. Konkrétní témata budou volena a případně doplňována dle aktuálních potřeb cílové skupiny a aktuálních otázek problematiky využití digitálních technologií na školách.

nahrávám mapu....

Typ akce: Konference