Zpátky ve škole (online)

Termín konání
18.05.2021
14:00 - 16:15

Místo konání
nemá umístění (online akce) ((online akce), (online akce))

Odkaz na stránku události:
https://cedu.cz/polozka/zpatky-ve-skole-online

Chcete využít blížícího se otevření škol a usnadnit dětem návrat do školy? Chopit se téhle příležitosti a nastartovat po dlouhé pauze dobré vztahy? Ošetřit bezpečné klima třídního kolektivu? A ohlédnout se, jak děti prožívaly dobu distanční výuky? Dáme vám vyzkoušený návod, jak tento cenný moment zvládnout a využít pro dobro celé třídy. Součástí semináře bude podrobný přehled aktivit, které můžete zařadit do výuky buď jednotlivě, nebo jako ucelený program.
Témata semináře:
Nástroje reflexe období distanční výuky
Teambuildingové aktivity na stmelení kolektivu
Využití a usměrnění energie žáků a znovunastolení režimu prezenční výuky
Oceňující zpětná vazba – proč a jak ji zařadit, když jsme se dlouho neviděli
Nastavení funkčních vztahů a bezpečného prostředí ve třídním kolektivu
Důležité upozornění a storno podmínky

mapa není k dispozici

Typ akce: Seminář