Andrea Vedralová: Školy a výchova k hodnotám

Termín konání
20.03.2018
19:00 - 21:00

Místo konání
Skautský institut (Staroměstské nám. 4, Praha)

Odkaz na stránku události:
https://www.facebook.com/events/155282505134564/

Z řady míst zaznívá, že aby dnešní školy dobře připravily své žáky, na život v moderní společnosti, měly by se zaměřit především na rozvoj tzv. měkkých dovedností. Měly by žáky učit poznávat svou osobnost, spolupracovat v týmu, pracovat s vlastními hodnotami. Přesto se dnes s hodnotami a tzv. klíčovými kompetencemi pracuje na mnoha školách jen velmi okrajově.

Andrea Vedralová, autorka vzdělávacího konceptu Škola Můj Projekt, bude společně s Vámi hledat odpovědi na to, co by současní učitelé potřebovali, aby se jim s oblastí hodnot u žáků pracovalo lépe a proč je důležité, aby tato oblast nezůstávala ve škole stranou. O jaké hodnoty vlastně může jít a kdo a jak je má určovat? Kde je při práci s hodnotami role rodiny, školy nebo skautského oddílu a jak to udělat, aby se vzájemně doplňovaly a nekonkurovaly si.

nahrávám mapu....

Typ akce: Přednáška