Příznivec

Název organizace
Učitel naživo, z.ú.
Jméno
Matouš
Příjmení
Bořkovec
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Věříme, že kvalitně připravení a motivovaní učitelé a ředitelé mohou naplno rozvinout potenciál dětí. Proto vyvíjíme a šíříme inovativní programy pro jejich přípravu a usilujeme o systémové změny ve vzdělávání. Učitel naživo je jednoletý nebo dvouletý výcvik pro budoucí učitele v rozsahu 750 hodin. Otevíráme již třetí, plně akreditovaný ročník výcviku.