Příznivec

Název organizace
ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad
Jméno
Jaroslav
Příjmení
Jirásko
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Aktivní a nezastupitelná úloha žákovského parlamentu v životě školy, tandemová výuka, pravidelné sdílecí setkávání učitelů s názvem "Učíme se navzájem", vzájemné náslechy na hodinách, výukové projekty skupin žáků vytvářené na základě zájmu, nikoliv věku.