Příznivec

Název organizace
School My Project, s.r.o.
Jméno
Václav
Příjmení
Zeman
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Vzdělávací koncept Škola Můj Projekt staví do svého středu respekt k jedinečnosti každého dítěte a práci s individualitou každého z nás. Koncept se zaměřuje na práci s hodnotami a klíčovými kompetencemi a na to, aby se žáci zajímali o svět okolo sebe a snažili se o jeho zlepšení. Děti ve školách, které s konceptem pracují, mají v řadě případů možnost sami přebírat odpovědnost za své vzdělávání a určovat si, čemu a jak se budou věnovat. Zároveň je však při veškerých aktivitách, které ve školách probíhají důležité, aby se do nich plnohodnotně mohli zapojovat všichni a nikdo se necítil stranou nebo oddělovaný od toho, co se ve škole děje, o čem se právě jedná a rozhoduje.