Příznivec

Název organizace
Projekt Odyssea
Jméno
Eva
Příjmení
Weislová
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Realizace kurzů osobnostní a sociální výchovy pro žáky a učitele.