Příznivec

Název organizace
DYS-centrum Praha z. ú.
Jméno
Lenka
Příjmení
Krejčová
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Pomáháme dětem, dospívajícím i dospělým s výukovými obtížemi. Nezáleží nám na diagnóze. Naším cílem je společně s našimi klienty hledat postupy, které jim pomáhají se učit a učení je tak začne bavit. Využíváme jejich silné stránky, prostřednictvím diagnostiky hledáme způsoby, jak rozvíjet jejich potenciál. Propagujeme tzv. dynamickou diagnostiku. Dlouhodobě spolupracujeme s rodinami i se školami. </p> <p>