Příznivec

Název organizace
DUHOVKA GROUP a.s.
Jméno
Veronika
Příjmení
Thompson
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Poskytujeme Montessori vzdělávání pro děti v mateřské školce, základní škole a víceletém gymnáziu, pedagogy i rodiče.