Příznivec

Název organizace
Matika.in z.s.
Jméno
Andrej
Příjmení
Probst
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Vytváříme vzdělávací a procvičovací weby pro děti na základních školách: www.matika.in a www.gramar.in .