Příznivec

Název organizace
Ústav pro studium totalitních režimů
Jméno
Anna
Příjmení
Macourková
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Dlouhodobým cílem vzdělávací sekce Ústavu pro studium totalitních režimů je podpora učitelů dějepisu a společenských věd a tím i jejich žáků a studentů. Prostřednictvím seminářů a vzdělávacích pomůcek chceme zlepšit výuku dějepisu, zaktivizovat učitele a předměty, jež se týkají minulosti, učinit pro žáky atraktivnější.