Příznivec

Název organizace
Středisko ekologické výchovy SEVER, Základní článek Hnutí Brontosaurus
Jméno
Jiří
Příjmení
Kulich
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
V naší práci hraje klíčovou roli:<br /> – udržitelnost (uvnitř i navenek – ve fungování organizace i okolního světa)<br /> – příroda (příroda jsme my)<br /> – vztahy (mezi lidmi, lidmi a přírodou, v přírodě)<br /> – porozumění (vzdělávání/učení se, poznání, moudrost, naslouchání)<br /> – odpovědnost<br /> Usilujeme o prohloubení odpovědného jednání vůči přírodě a planetě i mezi lidmi navzájem a směřování k udržitelnému životu Prostřednictvím výchovy a vzdělávání, založených na „5P“:<br /> – prožitku<br /> – praktické činnosti<br /> – participaci<br /> – přímém kontaktu se světem okolo nás<br /> – propojení různých oborů</p> <p>Základním a středním školám nabízíme krátkodobé a vícedenní pobytové výukové programy, spolupráci na nejrůznějších projektech a programech. Pedagogickým pracovníkům a studentům učitelství nabízíme každoročně kurzy, semináře, konzultace, metodickou podporu, konference, stáže, učební pomůcky a literaturu.<br /> Rovněž nabízíme podporu při zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů a pomoc při řešení problémů životního prostředí (zejména díky programu Škola pro udržitelný život – www.skolaprozivot.cz). Jsme také členem několika významných oborových sítí – Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina, Sítě ekologických poraden – STEP, Asociace ekologických nevládních organizací Zelený kruh a Českého fóra pro rozvojovou spolupráci – FORS.