Příznivec

Název organizace
Pedagogická komora, z. s.
Jméno
Radek
Příjmení
Sárközi
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Aby mohli žáci dosáhnout úspěchu, musejí je vyučovat úspěšní učitelé. Usilujeme o to, aby všichni pedagogičtí pracovníci zažívali úspěch a cítili se úspěšně. Chceme u nich budovat profesní hrdost a lidskou sounáležitost. Organizujeme vzájemnou výměnu zkušeností mezi pedagogy. Hledáme, co nás spojuje. Chceme ukázat, že se dokážeme domluvit. 🙂