Příznivec

Název organizace
ABECEDA
Jméno
Radek
Příjmení
Sárközi
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Naše organizace spravuje web www.sotkoviny.cz, který je zaměřen na čtenářskou gramotnost, mediální výchovu a tvůrčí psaní. Tento web obsahuje e-learningy, v nichž každý žák může postupovat svým vlastním tempem. Web je jedinečný v tom, že zveřejňuje první literární pokusy dětí. Web není vázán na školní prostředí, zájemci ho mohou využívat kdykoliv. Pro učitele základních škol je určen náš web www.ctenarska-gramotnost.cz, který stejná témata pojednává z hlediska didaktiky. Tyto dva weby vznikly v rámci projektu OP VK Čtenářská gramotnost a projektové vyučování, který obdržel druhé místo odborné poroty v prvním ročníku soutěže EDUína. Žákům středních škol a jejich učitelům je určen náš web www.eucebnice.cz , který obsahuje Elektronickou učebnici literatury a tvůrčího psaní. Žáci i učitelé ji mohou využívat nejen ve škole, ale i doma. Dále pořádáme kurzy pro učitele na tato témata: moderní vyučovací metody, ICT ve výuce, čtenářská gramotnost, mediální výchova a tvůrčí psaní. Organizujeme rovněž 250 hodinové Studium k výkonu specializovaných činností – tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů. V jeho rámci organizujeme pro kurzisty exkurze na inovativní školy (např. ZŠ Londýnská v Praze, montessori školy, waldorfské školy, školy s programem Začít spolu…).