Příznivec

Název organizace
SEBESPOLU
Jméno
Ondřej
Příjmení
Bárta
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
1. společné vzdělávání celých týmů škol- výjezdní týmové sborovny,<br /><br /> 2. programy a projekty podporující a rozvíjející evropskou spolupráci a integraci<br /><br /> 3. kurzy a programy pro skupiny školní tříd.<br /><br /> Jednotný princip a poslání spolku: vzájemné učení, tzn. rozvoj ve skupině: SEBESPOLU= Sebe poznáváme jen spolu.