Příznivec

Název organizace
Zastoupení Evropské komise v ČR
Jméno
Martin
Příjmení
Pelc
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Zastoupení Evropské komise v ČR působí v oblasti občanského vzdělávání a podporuje inovativní metody a aktivní učení především v oblasti výchovy k demokracii a občanství, toleranci a lidským právům, v multikulturním a environmentálním vzdělávání; usiluje o zvýšení participace mladých lidí ve veřejném životě a v občanské angažovanosti; propaguje programy mobility mládeže v rámci EU; přispívá ke zvyšování zájmu české veřejnosti o cizí jazyky.</p> <p>Pro podporu těchto témat v českém vzdělávání Zastoupení Evropské komise v ČR nabízí a zdarma distribuuje celou řadu tištěných i online materiálů; pořádá množství odborných, vzdělávacích i zábavných akcí, exkurzí a soutěží pro školy a další vzdělávací subjekty.<br /> Zastoupení Evropské komise v ČR také významně přispívá na některé moderní vzdělávací projekty jako například Pražský studentský summit, Evropský parlament mládeže, aj.