Příznivec

Název organizace
Nadace OSF
Jméno
Lucie
Příjmení
Plešková
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
V Nadaci OSF podporujeme společné (inkluzivní) vzdělávání. Poskytujeme granty, podporujeme síťování a odbornou diskusi a přinášíme inspiraci ze zahraničí. Prosazujeme potřebné systémové změny a dohlížíme na to, aby se dostatečně projevily v praxi. Podporujeme předškolní vzdělávání znevýhodněných dětí, rodiče, kteří chtějí své děti zařadit od běžných škol, i školy ve vytváření potřebných podmínek pro vzdělávání všech dětí.