Příznivec

Název organizace
Svobodná škola Praha
Jméno
Šárka
Příjmení
Hauznerová
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Provozujeme celodenní volnočasové centrum pro rodiny v režimu domácího vzdělávání. Centrum funguje na principu demokratické samosprávy dětí a průvodců. Vycházíme z filozofie svobodného vzdělávání. Vytváříme podmínky pro rozvoj silných stránek dětí a pro sebeřízené učení.