Příznivec

Název organizace
Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor
Jméno
Bohuslav
Příjmení
Hora
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Nabízíme rozvoj učitelům i žákům, individuální přístup i sdílenou vizi: „Škola je místo, kde se žáci, učitelé a rodiče vzájemně respektují, důvěřují si a otevřeně komunikují.<br /> Učitelé využívají efektivní metody, které podporují vnitřní motivaci, umožňují každému žákovi rozvíjet se podle svých možností a schopností a zažít úspěch.<br /> V procesu učení vytvářejí učitelé podmínky umožnující komplexní pohled na témata. Žáci se učí spolupracovat mezi sebou a učiteli a převzít spoluzodpovědnost za učení.“