Příznivec

Název organizace
Základní škola, Liberec, Křížanská 80, p.o.
Jméno
Radek
Příjmení
Vystrčil
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
V naší škole se snažíme vytvářet podmínky pro rozvoj každého učitele. Osvědčilo se nám zavedení plánů osobního pedagogiockého rozvoje učitelů. Učitelé ve svých plánech rozvoje zkoumají, jaký dopad má jejich cíl na učení každého žáka. Náš tým učitelů si vytvořil vlastní plán rozvoje školy v oblastech čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, konstruktivistické pedagogiky, vztahů žáků a vztahů s rodiči. Svoji činnost každý tým reflektuje a vyhodnocuje naplňování cílů. Tato činnost týmů umožňuje vedení školy rozvíjet autonomii učitelů a budovat odpovědnost učitelů za pedagogický rozvoj školy.