Příznivec

Název organizace
Centrum inkluze o.p.s.
Jméno
Lucie
Příjmení
Stanjurová
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Centrum inkluze sdílí a podporuje myšlenku společného vzdělávání a poskytuje různorodé podpůrné a poradenské služby, jak dětem a mládeži, tak pedagogům či rodičům. Svou činností se zaměřujeme především na podporu sociálně znevýhodněných a romských dětí a mládeže v opavském regionu, provozujeme předškolní kluby, zajišťujeme doučování, poskytujeme kariérové poradenství apod.