Příznivec

Název organizace
Férová škola
Jméno
Lea
Příjmení
Mentlikova
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Férová škola pomáhá jednotlivým základním školám stát se pozitivními příklady inkluzivních škol, vytváří s nimi inkluzivní strategii a provádí je certifikačním programem Férová škola. Hlavní hodnotou je vytvořit vzdělávací prostředí, které se dívá na každého žáka jako na jednotlivce se svým jedinečným potenciálem. Na webu www.ferovaskola.cz jsou pak následně sbírány tyto příklady dobré praxe, aby se i ostatní školy mohly inspirovat.