Příznivec

Název organizace
Základní škola Bohutín, okres Příbram
Jméno
Vlaďka
Příjmení
Melicharová
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Jsme vesnická škola s 200 žáky a poměrně konzervativním okolím. O to víc se snažíme prosazovat takové změny, aby každý žák mohl zažívat co nejčastěji úspěch, aby děti byly připraveny na rychlé změny světa okolo nás, aby neztrácely vnitřní motivaci, chtěly a uměly se učit. Kolektiv pedagogů se snaží postupovat jednotně a systematicky, společně plánujeme, tvoříme vzdělávací program ZŠ Bohutín - škola porozumění a bezpečí, společně se vzděláváme a vzájemně se motivujeme, chceme dětem nabízet smysluplné učení od zapálených učitelů, učitelé si vytvářejí plány osobního rozvoje. V praxi to znamená mnoho změn, které jsou vzájemně provázané a mají široký záběr, takže jen vytrženě a ve zkratce pár příkladů. Snažíme se využívat konstruktivistické způsoby výuky, např. učíme matematiku podle profesora Hejného už i na druhém stupni, podporujeme čtenářství i dvouhodinovými čtenářskými dílnami každý týden, používáme badatelství, využíváme metody RWCT, typologii MBTI, zásady respektovat a být respektován. Hodně nám pomáhají celoškolní projekty, kde se setkávají děti různého věku, v některých i rodiče. Důležité místo má sebehodnocení dětí v každé hodině i v delším časovém období. K podpoře sebehodnocení dětí i učitelů letos zavádíme týdenní plány s cíli učení. Nápady probíráme ve školním parlamentu, který se podílí na spolupořádání akcí. Základem jsou pro nás dobré vztahy a dodržování domluvených pravidel. V letošním školním roce jsou naplánované 3 velké týdenní projekty, dvakrát si děti vybírají z nabídky učitelů, mohou témata navrhovat, tvoří nehomogenní věkové skupiny, jednou budou artisty ve školním cirkusovém představení Cirkus Happy kids v opravdovém šapito. Dalšími důležitými celoročními projekty jsou Rozumět sobě a být v harmonii s ostatními, který vede školní psycholožka, a třetí rok projektu zaměřeného na propojení žák – rodič – učitel Na jedné lodi.