Příznivec

Název organizace
Školamyšl, z.s.
Jméno
Věra
Příjmení
Krejčová
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Školamyšl,z.s. je rodičovský spolek, zřizovatel Základní školy Školamyšl. Škola pracuje dle vzdělávacího programu Začít spolu, který svými východisky i každodenními metodickými postupy umožňuje každému žákovi vzdělávat se v souladu s jeho potřebami a možnostmi.