Příznivec

Název organizace
Nová škola o. p. s.
Jméno
Jana
Příjmení
Hořovská
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Prostřednictvím našich projektů usilujeme o vytváření otevřeného a přátelského prostřední bez předsudků, tvoříme podmínky pro rovné příležitosti, zlepšujeme komunikaci mezi menšinami a většinovou společností a vytváříme a prosazujeme postupy ve vzdělávání, které posilují občanskou a multikulturní společnost.