Příznivec

Název organizace
Svoboda - nadační fond přátel školy
Jméno
Irena
Příjmení
Kučerová
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Shromažďování finančních prostředků na podporu<br /><br /><br /><br /> činnosti asistentů pedagogů včetně jejich dalšího vzdělávání,<br /><br /><br /><br /> kreativity pedagogů včetně jejich dalšího vzdělávání a<br /><br /><br /><br /> rozšíření činnosti školního psychologa, speciálních pedagogů a kariérních poradců žáků.