Příznivec

Název organizace
Franklin Covey
Jméno
Ondřej
Příjmení
Bárta
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Celý náš program pro školy, fungující po světě pod názvem The Leader in me, se opírá o principy leadershipu podle S.Coveyho a jeho "7 návyků". Východiskem a principem je schopnost vedení sebe a druhých, tzn. že v každém z nás (a v každém dítěti) je potenciál, který můžeme sami v sobě nalézt a rozvíjet. Program I ve mně je lídr je ucveleným procesem, který principem zevnitř ven umožňuje měnit kulturu školy.