Příznivec

Název organizace
OPEN AGENCY s.r.o.
Jméno
Jitka
Příjmení
Kunčarová
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Od roku 2009 se zabýváme cizojazyčnou výukou a vývojem výukových materiálů s oborově specifickou slovní zásobou pro konkrétní<br /> profese v průmyslu a službách. Naším cílem je rozvoj jazykových dovedností žáků všech typů škol i zaměstnanců podniků<br /> prostřednictvím vlastního konceptu OPEN LEARNING. V odborných jazykových kurzech klademe důraz na efektivitu výuky a zlepšení<br /> komunikačních schopností. Podporujeme lektory a učitele, kteří jsou a budou ve výuce nezastupitelní, avšak jiný způsob zacházení<br /> s informacemi a všudypřítomná mobilní zařízení vyžadují změnu jejich role v průvodce a rádce.<br /> Koncepce OPEN LEARNING spočívá v účelném propojení<br /> kontaktní výuky a individuálního studia podporovaného<br /> moderními technologiemi. Výukové materiály – tištěnou učebnici<br /> a online pracovní sešit – tvoří přehledné, systematicky<br /> strukturované lekce. Poskytují jak důkladné procvičování<br /> odborné terminologie a testování, tak poslechy zvukových<br /> nahrávek a sledování videonahrávek natáčených přímo<br /> v provozech podniků.<br /> Online systém umožňuje učitelům a lektorům přehled o aktivitě<br /> studentů, o výsledcích jejich cvičení a testů.<br /> Učitelům a lektorům zajišťujeme dlouhodobou podporu formou<br /> online kurzů, setkávání ke sdílení zkušeností, workshopů,<br /> mentoringu a letních škol. Důvodem pro certifikaci je zajištění<br /> trvale vysoké kvality a efektivity výuky. Certifikovaní lektoři<br /> a učitelé mají možnost zapojit se do „cross mentoringu“, kdy se<br /> setkávají ve výuce učitelé a lektoři z různých segmentů<br /> jazykového vzdělávání.<br /> Školám udělujeme značku kvality, jejímž cílem je zvyšování<br /> kvality výuky cizích jazyků, dialog mezi námi a školami, síťování<br /> certifikovaných škol a sdílení příkladů dobré praxe. Jde o systém<br /> externí certifikace, který je založen na důvěře k hodnocení<br /> provedenému ředitelem školy.