Příznivec

Název organizace
Kritické myšlení
Jméno
Kateřina
Příjmení
Šafránková
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Hlavním posláním naší organizace je šířit v České republice vzdělávací program Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT). Program nabízí učitelům ucelený didaktický systém, který je možné využít téměř ve všech předmětech a na všech stupních škol. Konkrétní praktické metody, techniky a strategie jsou sestavené v otevřený, ale provázaný celek, v efektivní systém učení použitelný ve škole. Hlavním cílem programu je, aby se žáci stali samostatnými mysliteli a čtenáři, kteří se dokážou na věci dívat z různých úhlů pohledu, jsou zvídaví, cítí lásku k vědění a zodpovědnost za svět, ve kterém žijí.