Příznivec

Název organizace
Základní škola Kunratice
Jméno
Vít
Příjmení
Beran
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Vždy jsme mysleli na pedagogický rozvoj školy, ale projekt „Pomáháme školám k úspěchu“ dal rozvoji školy nový rozměr – systém. Jsme přesvědčeni, že každý žák se může díky naší pomoci denně naplno učit a zažívat úspěch. Východiska, které ovlivňuji klima školy: Každý žák je pro nás důležitý. Na každém učiteli záleží. Učitelský sbor pracuje jako tým. Sbor je veden pedagogickými lídry. Sbor a vedení jdou za společnou vizí. Ve škole panuje ovzduší pohody. Ve třídách panuje ovzduší pohody.